Jelentkezzen be hozzánk!

Esztétikus tömések

A fogtöméssel tulajdonképpen a szuvasodás által okozott foganyag hiányt állítjuk helyre.  A szuvas foganyag eltávolítását követően a fog koronájának anatómiai formáját esztétikus, fogszínű tömőanyag segítségével állítjuk helyre. Minden szuvas fognál alkalmazható esztétikus tömés? A szuvasodás mértéke az esztétikus tömés alkalmazását  határok közé szorítja. Kis és közepes kiterjedésű szuvasodásnál lehet optimálisan alkalmazni, ahol a fogból megfelelő […]